KONTAKT

Sollentuna
08-35 12 40

Upplands Väsby
08-35 12 40

Stockholm
08-35 12 40

Täby
08-35 12 40

OM OSS

Hemtjänst
Agdas Hemtjänst har avtal när det gäller hemtjänstverksamhet med Stockholm Stad, Upplands Väsby kommun och Sollentuna kommun. Detta innebär att du som är beviljad hemtjänst via din biståndshandläggare kan välja Agdas Hemtjänst som hemtjänstutförare.

Typ av service
Utförare av hemtjänst (omsorg om personer med funktionsnedsättning), utförare av hemtjänst (äldreomsorg).
Image
Agdas Hemtjänst mål är att ge hjälp under trygga förhållanden och alltid bemöta med respekt för självbestämmande och integritet. Vår grund är principen att alla människor har lika värde. Vi kommer att lyssna noga på er som använder våra tjänster och ta hänsyn till era önskemål och behov. Vi sätter alltid er och era behov i centrum. Vi arbetar i ert hem på era villkor!

Tillsammans med er utser vi en kontaktperson som ni kan vända er till. Tillsammans med er kontaktperson upprättas en arbetsplan. Vi kommer att se till att samma person kommer tillbaka till er så att ni känner er trygg och bekväm.

Vår personal har alltid ID-kort och väl synlig namnskylt. Era nycklar förvaras på ett säkert sätt. Ni får både muntlig och skriftlig information om arbetsrutiner, viktiga telefonnummer och arbetsuppgifter på personal och kontaktperson, samt annan information om företaget.

Specialkompetens
Demenssjukdomar, vård i livets slutskede, stroke, psykiska funktionshinder.

Språkkunskaper (förutom svenska)
Amarinja, arabiska, engelska, eritrianska, finska, polska, ryska, tyska och persiska.

Agdas Hemtjänst & Service är ett vårdföretag som har varit verksam sen 2007. Vi har avtal när det gäller hemtjänstverksamhet med Stockholms Stad, Upplands Väsby kommun och Sollentuna kommun. Detta innebär att du som är beviljad hemtjänst via din biståndshandläggare kan välja Agdas Hemtjänst & Service som din hemtjänstutförare.

Agdas Hemtjänst & Service mål är att ge hjälp under trygga förhållanden och alltid bemöta med respekt för självbestämmande och integritet.

Vår grund är principen att alla människor har lika värde.

Vi kommer att lyssna noga på er som använder våra tjänster och ta hänsyn till era önskemål och behov.

Agdas Hemtjänst & Service sätter alltid er och era behovi centrum.

Vi arbetar i ert hem på era villkor!

Hos Agdas Hemtjänst & Service är personalen välutbildad och erfaren. All hämtjänstpersonal har minst vårdbiträdesutbildning men de flesta är undersköterskor. Våra medarbetare har mellan 3-30 års arbetslifserfarenhet inom vård och omsorg.

Tjänster och Tider

Omvårdnad:
Måndag - Söndag 7- 23

Service: Städning, klädvård/tvätt, ledsagning, Inköp/apoteksärenden:
 Måndag - Fredag 7- 17

Matdistribution:
Måndag - Söndag 7- 17
Agdas Hemtjänst Sollentuna
Tel: 08-35 12 40
E-post: sollentuna@agdashemtjanst.se
Agdas Hemtjänst Upplands Väsby
Tel: 08-35 12 40
E-post: vasby@agdashemtjanst.se

Agdas Hemtjänst Täby
Tel: 08-35 12 40
E-post: taby@agdashemtjanst.se
Agdas Hemtjänst Stockholmstad
Tel: 08-35 12 40
E-post: stockholm@agdashemtjanst.se
Copyright © 2021 Agdashemtjänst AB.

Design av Guidelight